Your search results

תקנון ותנאי שימוש

תקנון שימוש באתר גט-רומס – www.get-rooms.co.il

 

א. כללי

1. החברה המנהלת את האתר ו/או מי מטעמה (להלן- מפעיל האתר) הינם מקימי אתר "גט-רומס" ( להלן- האתר). תקנון זה מתאר את תנאי השימוש באתר www.get-rooms.co.il ומדיניות הפרטיות.

2. השימוש באתר גט-רומס, לרבות התכנים, דפי העסקים, דפי האתר, שירותי או מוצרי האתר, אירועים, פוסטים, פרטי המידע וכל שימוש אחר הנעשה באמצעות האתר הינם בכפוף לתנאי תקנון זה.

3. תחילת השימוש באתר, מעידה על הסכמת המשתמש או הגולש או המפרסם לתנאי תקנון זה.

4. אנא קרא את התקנון ומדיניות הפרטיות בעיון רב ובקפידה.

5. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד ובאופן שווה.

6. מפעילי האתר "גט-רומס" שומרים לעצמם את הזכות לשנות, מעת לעת וככל שהדבר ידרש את תנאי התקנון.

 

ב. אודות האתר "Get-Rooms"

האתר גט רומס הינו אמצעי אלקטרוני ופלטפורמת אתר אינטרנט המפגיש בין מציע או נותן שרות ובין דורש או מבקש שרות. האתר משמש כמאגר ואינדקס עסקים, אשר רשומים בו בתי עסק או חברות המייצרות או משווקות סחורות או שירותים או מוצרים. ניתן לצפות בחינם בפרטי בתי העסק המופיעים באתר ובאינדקס העסקים ואף ניתן לפנות באמצעות דף העסק באתר אל בית העסק.

חשוב להדגיש בזאת כי, האתר משמש למפגש בלבד בין נותני השירותים השונים או בעל העסק לבין דורשי או מבקשי השירות והגולשים.

 

ג. הרשמה לאתר והגבלות על הרישום בו

1. האתר גט-רומס מאפשר לבעלי עסקים, היכולים להציע שירותים או מוצרים או סחורות להירשם לאתר.

2. ההרשמה לאתר גט-רומס מותנית בכך שאין  השירותים או המוצרים או הסחורות נושאות אופי פורנוגראפי בוטה ו/או מציע הימורים במדינות בהן החוק אינו מתיר זאת ו/או כל דבר אשר עלול לפגוע ברגשות המשתמשים ו/או אסור על-פי דין המדינה בה השירות או המוצר פועל.

3. לאחר ביצוע ההרשמה הראשונית באתר, פרטי ההרשמה אשר נאספו בתהליך ההרשמה ותוכנה יועברו לידי מפעיל האתר.

4. מפעיל האתר גט-רומס רשאים לשנות את תוכן המידע או הכיתוב, להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ניסוח או תיאור מהכיתוב לפי ראות עיניו ולפי דרישות האתר.

5. בעל העסק רשאי לעדכן את פרטיו בכרטיס העסק, בפניה מפורטת לכך או באמצעות ממשק האתר, זאת בכפוף להוראות ותנאי ההרשמה הראשונית כאמור.

6. לאחר ביצוע ההרשמה הראשונית, מפעיל האתר יפרסם את בעל העסק בקטגוריה או הקטגוריות המתאימות ביותר לו מבין הקטגוריות השונות הקיימות באינדקס האתר.

7. יודגש בזאת כי האתר גט-רומס שומר לעצמו בכל עת את הזכות למחוק את פרטי בית העסק, אשר במסגרת עדכון פרטיו באמצעות ממשק האתר הפר את תנאי ההרשמה הראשונית ובפרט כאשר עדכון או הוספת הפרטים או המידע נושאת אופי פורנוגראפי בוטה, משווקת הימורים או שירותים או מוצרים שאינם חוקיים ו/או אסורה על פי חוק.

8. בעל עסק הרושם את פרטיו לפרסום באינדקס האתר או באתר, מתחייב בזאת כלפי האתר כי תוכן פרטיו ופרטי העסק הינם אמת ואינם בגדר הפרה על פי דין, לרבות שמירה על זכויות היוצרים הנתונים לאחר לפי חוק זכויות יוצרים- 1911. עוד ידוע לבעל העסק כי האחריות המלאה על כל פרטי עסקו הינם באחריותו הבלעדית וכי כל תובענה שעילתה תהא במידע שגוי ו/או שקרי תבורר לגופה בין העסק לבין התובע.

9. האתר רשאי ועשוי לעדכן מפעם לפעם את רשימת הקטגוריות שבאתר או באינדקס העסקים באתר. האתר רשאי לצרף על פי שיקול דעתו אל קטגוריה חדשה כל  עסק קיימים. האתר מדגיש כי אין הוא חייב להודיע ו/או לבקש הסכמה מראש על כך מאת בעל בית העסק בכדי לשנות את קטגוריות הפרסום. והדבר נתון לשיקול הדעת הבלעדי של מפעילי האתר או מי מטעמו;

10. האתר מצהיר בזאת כי הופעת בתי עסק שאינם בעלי מנוי מורחב באתר (בתשלום) הינה רנדומאלית, אין האתר מתערב בסדר הופעת בתי העסק.

 

ד. שימוש באתר גט-רומס

דורש שירות או גולש רשאי לשלוח פניה אל בית העסק בדף העסק, אשר הוא מעוניין במוצריו או בשרותיו או בסחורות.

1. פניה ישירה לבעל עסק באופן ישיר באמצעות הטלפון או בדואר האלקטרוני או ביצירת קשר באתר.

2. אין לשלוח במערכת האתר פניה בעלת תוכן פרסומי אשר מטרתה הינה קידום עסק אחר אל בעלי העסקים הרשומים באתר, אלא רק הפניה אשר מטרתה הינה הצעה עסקית להתקשרות או דרישת שירותים ו/או אספקת מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע עסקי הרלוונטי לבית העסק.

3. אין האתר או מי מטעמיו מחויבים כי בעלי העסק, אשר נשלחה עבורם הפניה או המלצה באמצעות האתר ייצרו קשר עם דורש השירות. יצירת הקשר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק או מי מטעמיו.

4. אין התחייבות כלשהיא מצד האתר או מי מטעניו ליצירתן של התקשרויות ו/או עסקאות או מתן שרות בין הצדדים בפועל; האתר גט-רומס ואינדקס העסקים הינו כאמור מקום מפגש בלבד בין הצדדים על גבי פלטפורמת האתר ובכל מקרה אינו צד להתקשרויות או חילוקי דעת ולרבות הפניות בין הצדדים.

5. המידע אינו בר השבה – כאשר נחשף לדורש או מבקש השרות אינו יכול להחזיר המידע לאתר מכל סיבה שהיא.

 

ה. מסלולים וחבילות פרסום

1. האתר מציע בזאת ללקוחותיו מספר מסלולים וחבילות פרסום שונות

2. ניתן להצטרף לאחד ממסלולי המנוי באמצעות האתר, או לפנות בדואר אלקטרוני אל מחלקת המכירות ושירות הלקוחות באמצעות "צור קשר" המופיע באתר או טלפונית למחלקת שירות הלקוחות בטלפון 058-7500015 בימי א'-ה' בין השעות 10:00-17:00.

3. הפסקת מנוי או פרסום באתר: בהודעה מראש של 60 יום ובכתב, הביטול יחל בהתאם למחזור חיוב חודשי, המבקש יקבל החזר יחסי עבור החודשים שלא נוצלו.

4. מובהר בזאת כי הנהלת האתר גט-רומס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את אופן החיוב או עלות החיוב בין השירותים או החבילות או המסלולים הניתנים באתר. בנוסף, מנהלי האתר או מי מטעמיו עשויים לעדכן את עלות המנויים או המסלולים או החבילות בטרם מכירתם לבעלי העסק. מנוי ישן אשר שילם מראש את דמי המנוי לא ישא בהפרשי עליית מנוי לחבילה אותה רכש, ככל שיהיו. בחידוש חבילה חדשה מובהר למנוי כי עלות חידוש החבילה אותו יבחר המנוי תהיה על פי התעריף העדכני באותה התקופה בו יבוצע החידוש.

5. האתר גט-רומס מבהיר בזאת, כי אין לו אף התערבות בהליך ההתקשרות שבין הצדדים. הנהלת האתר או מי מטעמיו אינם בעלי בקרה בנוגע לאמינות ההפניות המתקבלות בפלטפורמת האתר.

 

ו. אחריות האתר

1. מובהר בזאת, כי האתר גט-רומס אינו נושא בשום אחריות ישירה ו/או אחריות עקיפה לנכונות פרטי העסק המופיעים באתר או באינדקס לרבות טיב השרותים או המוצרים, רמת השרותים או המוצרים, איכות התכנים ו/או המידע או הפרטים אשר מעניק בית העסק בדף העסק לדורשי השרות או הגולשים.

2. האתר גט-רומס לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל צד לגבי נזק ישיר או עקיף או מטעה או תוצאתי או מקרי או כספי או הפסד זמן הנגרם לאחד מן הצדדים, בעל עסק או דורש שירות, כתוצאה מכל סוג של התקשרות חוזית או עסקית או קמעונאית פרי מפגש הצדדים באתר.

3. לא יהיה לדורש או מבקש השרות שום טענה או תביעה או דרישה כלפי האתר או מי מטעמיו בגין טיב המידע, התוכן, האירועים, הפוסטים השירותים והמוצרים המפורסמים באמצעות בתי העסק או דפי העסק באינדקס האתר. השימוש בשרותים ו/או במידע המפורסם באתר או באינדקס העסקים ובדפי העסקים נעשים באחריות המלאה והבלעדית של דורש או מבקש השירות ו/או בעל בית העסק.

4. האתר גט-רומס מדגיש כי שירות לקוי ו/או שירות חסר ו/או כל הונאה או  תרמית אשר עשויים להיגרם לדורש או מבקש שרות או לבעל עסק או נותן השרות כתוצאה מהתקשרות חוזית או עסקית או קמעונאית עם בעל עסק המפורסם באתר או עם דורש השירות הינה עילה לתובענה בין שני הצדדים. ובכל מקרה לא יהווה הדבר עילה לתובענה כנגד האתר.

5. יובהר בזאת כי האתר אינו משמש או יהיה צד להתקשרויות שבין הצדדים ואינו קשור בשום דרך לתוכנן של ההתקשרויות שבין הצדדים.

6. האתר גט-רומס מדגיש כי בעל עסק או דורש שימוש העושה מעשה לרבות מחדל במסגרת אפשרויות השימוש באתר האסור לפי דין, מתחייב בזאת לשפות את בעלי האתר לפי דרישתם הראשונית לכך. אין בסעיף זה משום גריעת האחריות הפלילית ו/או האזרחית של בעל העסק או דורש השימוש.

7. האתר גט-רומס שומר לעצמו כל זכות עתידית למחיקתם המידית של בתי העסק אשר הפרו תנאי תקנון זה.

8. האתר גט-רומס או מי מטעמיו אינם אחראים בשום צורה לכל סוגיה בגין פרסום עסק באתר שלא בוצע על ידי בעל העסק בעצמו או מי מטעמיו. מובהר בזאת שהאתר גט-רומס משמש כפלטפורמה לעסקים וכי חלק מדפי העסקים מופיעים באינדקס העסקים בהתאם להמלצה או בקשה או רישום מצד הגולשים.

 

ז. קניין רוחני וזכויות יוצרים

1. האתר גט-רומס מבהיר כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים, באינדקס האתר, בעיצוב האתר לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, פוסטים, תוכן, מידע, תוכנות, יישומים וכל דבר אשר הוא פרי פיתוחו של האתר ו/או  על ידי מי אשר נמנה על צוותו או מטענו הינו בבעלות קניינית מלאה של האתר ובעליו, אלא אם צוין אחרת מפורשות.

2. האתר גט-רומס הינו רכושו של בעלי האתר, אלא אם הדבר צוין מפורשות אחרת, בעל עסק או דורש שירות אינו רשאי או מורשה לעשות שינוי בפריטי המידע או מוצרים או שירותים או התוכנה או המידע באתר.

3. אין להעתיק או להפיץ או לשדר או לשכפל או לפרסם ו/או כל שימוש מסחרי אחר בפריטי המידע ללא רשות בכתב מבעלי האתר.

 

ח. נגישות ותקלות ברשת האינטרנט

1. כל משתמש באתר גט-רומס, בין אם הוא דורש שרות ובין אם הוא בעל עסק, מצהיר בזאת כי ידוע לו שרשת האינטרנט חשופה לבעיות תפקודיות שונות ובאגים, אשר אינן תלויות בהפעלת האתר על ידי ממפעיליו או מטעמו, ואשר עשויות לעיתים לגרום לתקלה בנגישות לאתר ו/או למידע או לאינדקס ודפי העסקים המצוי בו.

2. ייתכן כי כל סוגי המידע המצוי באתר, עשוי לסבול מעת לעת מתקלות הנובעות מעצם מיקום האתר ברשת האינטרנט.

3. מפעילי האתר גט-רומס מתחייבים לנסות, להשתדל ולתקן במהירות האפשרית כל תקלה ברת תיקון בהתאם למורכבותה.

4. בכל מקרה ובכל מצב עתידי בו חלילה יקרו תקלות טכניות אשר ימנעו פעילות מלאה ותקינה של האתר, לא ישמשו עילה לתובענה בין המשתמשים או המפרסמים באתר לבין האתר ומפעיליו.

 

ט. סמכות שיפוט ודין

בכל תובענה אשר עילתה נובעת מתקנון זה ו/או מתנאי השימוש באתר, מובהר בזאת כי לבתי-המשפט במחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית. כמו כן, על האתר ותקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.